Vítáme Vás na Putovní výstavě fotografií dětí s autismem

Děti s autismem mívají potíže porozumět světu kolem sebe, tomu, co vidí, co prožívají ony i ostatní lidé. Často se ztrácejí ve spleti sociálních vztahů, občas nám nerozumějí a neumějí si s námi povídat. Na této výstavě k nám však tyto děti promlouvají a vyprávějí o svém bohatém vnitřním světě, a to prostřednictvím fotografií, které citlivým okem fotograf Kamil Holub zaznamenal na letním Vzdělávacím a sportovně-relaxačním pobytu na Šumavě.

Putovní výstava fotografií dětí s autismem 1

Vy si fotografie můžete nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Výnos z jejich prodeje poputuje na konto veřejné sbírky ProCitu: 6130061327/5500

Dětí s autismem přibývá a státní instituce jim z mnoha důvodů nedokáží poskytnout potřebnou podporu. Právě proto jsme v Plzni založili v roce 2010 Občanské sdružení ProCit, z.s., jehož cílem je ulehčit situaci rodinám těchto dětí, poskytnout jim zázemí s odbornou péčí a pomoci jim se znovu zapojit do většinové společnosti. Jsme poskytovateli sociálně aktivizačních služeb, nabízíme speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství. Organizujeme víkendové a týdenní pobyty pro rodiny s dětmi, pořádáme plavecké kurzy a cvičení, fyziocvičení, logopedii, sebesprávu a mnoho dalšího. Snažíme se zpestřit a smysluplně naplnit volný čas našich klientů. Našim cílem je, aby se dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám žilo v naší zemi o něco lépe.

Putovní výstava fotografií dětí s autismem 1

Kde můžete fotografie vidět:

Úplně Jiná výstava ProCit 2020

PERSONÁLNÍ
ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz