SAS parta

Místo a čas kurzu: Úterý 3x do měsíce v prostorách ProCitu, 17:00 - 18:00

Náplň kurzu: SAS parta je určená pouze pro klienty sociální služby. Klienti mají možnost si vzájemně popovídat, zahrát si společenské hry a řešit vše, na co se při nácvicích sociálních dovedností nedostaneme. Jedná se méně formální lekci určenou především k vzájemnému sdílení a odpočinku.

Kroužek povede Nikol, Barča a Jana

nahoru

procit@autismusprocit.cz