Irena Vítovcová

Irena Vítovcová

Vzdělání:

 • Střední průmyslová škola strojnická Plzeň– obor Hutnictví

Další akreditované vzdělávací programy a kurzy:

 • Kurz celoživotního vzdělávání č.j.: MSMT-15093/2022-4-651 "Zdravotník zotavovacích akcí" – konaný dne 16. 10. 2022 – 16. 11. 2022. 2022, 41 hodin – Západočeská univerzita v Plzni, garant kurzu KTV FPE: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
 • Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MSMT č. 176/2009 Sb., č.j.: MSMT-33902/2020-2/367 "Rekvalifikační program pro pracovní činnost: Kouč" konaný na přelomu roku 2021-2022, 120 hodin – Praha, garant kurzu: Hanka Lustiková
 • Přednáška "Vývojová hra pro děti s PAS" – konaná 25. 10. 2021, 3 hodiny – lektor Linda Cecavová, jediná facilitátorka Son-rise programu v ČR
 • 2021 ROZVOJ HROU - vývojová hra pro děti s PAS 27. – 28. 3. 2021, 20 h. lektor Linda Cecavová
 • Akreditovaný kurz č.j.: MPSV ČR - A2019/0688-PC/PP “Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem - úvod“ konaný 4. 9. 2020 – 6 vyučovacích hodin – Národní ústav pro autismus, z. ú., lektor PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
 • 5. ročník kazuistická koference NAUTIS "Autismus v praxi" konaná ve dnech 10.-11. 10. 2019 - Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Akreditovaný kurz  č.j. 15/26032019 "Vztahy, intimita a sexualita u lidí s mentálním postižením" konaný 26. 3. 2019, 8 hodin - PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. - Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Akreditovaný kurz č.j. 8/12032019 "Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem" - konaný 11. - 12.3. 2019, 16 hodin - PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. - Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • 4. ročník kazuistická koference NAUTIS "Autismus v praxi - pestrá diagnóza - nečernobílá řešení" konaná dne 19. 10. 2018 - Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • 2018 Seminář "GDPR – Jak na ochranu osobních údajů – nové zařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů" – EXPINIT s.r.o., lektor: Mgr. Petr Moucha
 • Akreditovaný kurz č.j.: 2016/1153-PC/SP/VP/PP "Proaktivní zvládání stresu" konaný 29. a 30. 5. 2018, 16 hodin - bfz o.p.s., lektor: Mgr. Ludmila Hraběová
 • 2017 Konference – "Autismus v praxi – 3 ročník kazuistické konference Pestrá diagnóza – nečernobílá řešení" - Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Rekvalifikační kurz "Manažer (neziskové organizace)" konaný od 22. 9. 2016 do 26. 1. 2017, 126 hodin – Nadace Neziskovky.cz Praha
 • Školení "Setkání sekce ambulantních služeb" konaný 26. 5. 2017, 5 hodin – ASOCIACE poskytovatelů sociálních služeb ČR, lektor: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
 • Akreditovaný kurz č.j.: 42800/2013-1-937 "Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS" konaný 27. 4. 2017 – iSEN Poděbrady, lektor: Mgr. Lenka Říhová a Mgr. Iva Jelínková
 • 2017 Seminář "Nácviky dovedností sebesprávy" – Adventor, o.s., lektor: Michal Roškaňuk
 • Akreditovaný kurz Č.j.: MSMT- 26837/2015-1-731. Občanské sdružení ProCit, z.s., Plzeň
 • "Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí" - lektoři: MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr Mgr. Alena Siváková, spec. pedagog, duben 2016, 8 hodin
 • "Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., červen 2016, 6 hodin
 • "Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., květen 2016, 8 hodin
 • "Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)" - lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D., duben 2016, 8 hodin
 • Školící a výcvikový kurz "Terapeutický a diagnostický potenciál hry" vedený lektorem PhDr. Pavlem Humpolíčkem, Ph.D. Dne 10. 2. 2015 v celkovém rozsahu 8 hodin, Hogrefe - Testcentrum Praha
 • Kurz: Zvládání stresu a relaxační techniky, lektor: Ing.Roman Šetka, organizace: ACZ vzdělávací centrum, Černošice
 • Vzdělávací seminář: Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii, lektoři: PaedDr. Květa Husová, Mgr. Lenka Ríhová, organizace: Speciální základní škola Poděbrady (akreditace MŠMT: č.j.: 28538/2011-25-714, akreditace instituce: č.j.: 37837/2011)
 • Vzdělávací seminář: Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, lektoři: PaedDr. Květa Husová, Mgr. Lenka Ríhová, organizace: Speciální základní škola Poděbrady (akreditace MŠMT: č.j.:28538/2011-25-714, akreditace instituce: č.j.: 37837/2011
 • Odborný seminář: PROBLEMATIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA PRO RODIČE, lektoři: Mgr. Alena Bartošková, Mgr. Šárka Morávková, organizace: Speciálně pedagogické centrum, Plzeň
 • Odborný seminář: KOMUNIKACE S DÍTĚTEM S AUTISMEM POMOCÍ OBRÁZKŮ, lektoři: Mgr. Romana Straussová, Bc. Jan Kouřil, organizace: APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
 • Odborný seminář: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM I. – ZÁKLADNÍ, lektoři: PhDr. Kateřina Thorová, PhD., PaedDr.. Věra Čadilová, organizace: APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
 • Kurz Tools of the Trade: Kineziologie - One Brain, 1. stupeň Nástroje metody, lektor, facilitátor: Mgr. Miloslava Rutová, Plzeň
 • Vzdělávací seminář: PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ, PODPORA VSTUPU RODIČE DÍTĚTE SE ZP NA TRH PRÁCE, lektor: Mgr. Martina Chmelová, organizace: Alfa Human Service, o.s., Praha
 • Vzdělávací seminář: EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ NÁKUPU A PRODEJE, lektor: Mgr. Jana Řehulková, organizace: České vzdělávací centrum, Olomouc
 • Vzdělávací seminář: TELEMARKETING V PRAXI, lektor: Mgr. Jana Řehulková, organizace: České vzdělávací centrum, Olomouc
 • Vzdělávací seminář: PÉČE O ZÁKAZNÍKA, lektor: Mgr. Jana Řehulková, organizace: České vzdělávací centrum, Olomouc
 • Rekvalifikační kurz: GRAFOLOGIE – psychologie písma, lektor: PhDr. Steinhäuselová, organizace: MAVO, s.r.o. Praha

Pracovní zkušenosti:

 • 1996 - 2014: obchodní asistentka, koordinátorka překladů a tlumočení, projektová manažerka, organizace: SKŘIVÁNEK s.r.o. - pobočka Plzeň
 • 1994 - 1995: podnikání, řízení malého podniku, PR

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz