Mgr. Nikola Sikorová

Mgr. Nikola Sikorová

Vzdělání:

 • 2020-2023: Masarykova Univerzita: Speciální pedagogika - specializace na poruchy autistického spektra a mentální postižení
 • 2017-2020: Univerzita Jana Amose Komenského: Speciální pedagogika - specializace na logopedii a surdopedii

Další akreditované vzdělávací kurzy:

 • Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním, MPSV A2021/0469-SP/PC/PP/VP - září 2023, rozsah 8 hodin
 • EEG Neurofeedback - únor 2023, rozsah 35 hodin
 • Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách, MPSV A2020/1063-PC/SP/VP - květen 2022, rozsah 8 hodin
 • Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty se sníženou soběstačností, A2019/1381, duben 2022, rozsah 8 hodin
 • Psychohygiena jako prevence vyhoření, MPSV A2018/0209-SP/PC, březen 2022, rozsah 8 hodin
 • KuPOZ - Program pro rozvoj pozornosti pro děti od 8 do 12 let, MSMT-27477/2019-1-819, 2021, rozsah 8 hodin
 • Kurz Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách, MSMT 248/2019-1-145, srpen - září 2018, rozsah 138 hod

Pracovní zkušenosti:

 • 2022-2023: Speciální pedagog v Centrum Hájek
 • 2021-2022: Sociální pracovník v Multidisciplinárním týmu duševního zdraví a Nizkoprahovém zařízení
 • 2018-2022: osobní asistent, organizátor víkendových výletů v organizaci NAUTIS
 • 2018-2022: lektorka programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách v organizaci Semiramis

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz