Mgr. Kateřina Šámalová

Absolvovaná VŠ / obor studia / rok ukončení VŠ:

  FPE ZČU v Plzni, obor psychologie, rodinná výchova, Mgr. / 2001/

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

 • 1995 FN Plzeň – denní stacionář (vyšší zdravotnický personál)
 • 1996 – 1999 Vojenská nemocnice Plzeň – mentální programování v těhotenství (těhotenské kurzy)
 • 2002 – 2008 Poradenský psycholog – Poradna pro rodinu, partnerské a mezilidské vztahy
 • 2008 – dosud Asociace poradenských psychologů
 • 2003 – 2017: FF ZČU v Plzni; odborný asistent
 • 2009 – dosud: U3V ZČU v Plzni; odborný asistent

Absolvované kurzy:

 • 1992 - 1994 porodní asistentka
 • 1995 - psychiatrická sestra
 • 2002 - kresba stromu (dr. Altman)
 • 2003 - kresba postav (dr. Altman)
 • 2003 - Lüscher – color test (dr. Altman)
 • 2003 - Hand - test (dr. Altman)
 • 2004 - rodinná terapie (dr. Vyhnálková)
 • 2018- Poradenská propedeutika (institut psychologických služeb – Asociace manželských a rodinných poradců ČR)
 • 2018 – Efektivní zvládání konfliktů (dr.Klimeš – Vzdělávací centrum Morava)
 • 2018 – Psychiatrické minimum pro pracovníky v sociálních službách (Dr.Nejedlá – Diakonická akademie)
 • 2019 – Základní opory v poradenském procesu (dr.Poupětová SMRP,CTA)
 • 2019 – Transakční analýza –„ TA 101“ (Česká asociace transakční analýzy)
 • 2019 – Proaktivní zvládání stresu (bfz o.p.s.)
 • 2019 – Komunikace s dítětem (bfz o.p.s.)
 • 2019 – Práce s motivací klienta (bfz o.p.s.)
 • 2019 – Úvod do problematiky domácího násilí (bfz o.p.s.)

Praxe:

 • 2001 Pedagogická fakulta ZČU, obor psychologie – rodinná výchova
 • 2000 – 2017 pedagog na ZČU – katedra psychologie
 • 2001 – 2009 poradenský psycholog – Městský ústav sociálních služeb v Plzni
 • 2017 – 2018 psycholog – DOMOVINKA- sociální služby, o.p.s.
 • 2018 ­- dosud poradenský psycholog- Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.

Vzdělání:

 • 2001 - FPE ZČU v Plzni, obor psychologie, rodinná výchova, Mgr.

Praxe:

 • od 2009 – doktorandské studium – UK Praha
 • 2009 – dosud: FZS ZČU v Plzni; odborný asistent katedry psychologie
 • 2008 – dosud Asociace poradenských psychologů
 • 2003 – dosud: FF ZČU v Plzni; odborný asistent
 • 2002 – 2008 Poradenský psycholog – Poradna pro rodinu, partnerské a mezilidské vztahy
 • 2001 – 2009 – poradenský psycholog – Městský ústav sociálních služeb v Plzni
 • 2000 – dosud - pedagog na ZČU – katedra psychologie
 • 1996 – 1999 Vojenská nemocnice Plzeň – mentální programování v těhotenství (těhotenské kurzy)
 • 1995 FN Plzeň – denní stacionář (vyšší zdravotnický personál)

Absolvované kurzy:

 • 2004 - rodinná terapie (dr. Vyhnálková)
 • 2003 - Hand - test (dr. Altman)
 • 2003 - Lüscher – color test (dr. Altman)
 • 2003 - kresba postav (dr. Altman)
 • 2002 - kresba stromu (dr. Altman)
 • 1995 - psychiatrická sestra
 • 1992 - 1994 porodní asistentka

Tvůrčí činnost:

 • ŠÁMALOVÁ, Kateřina.Čtení a ontogeneze dítěte.In Analyticko-syntetická metoda ve výuce čtení. Praha: ČAPV, 2012. ISBN 978-80-7290-578-2.
 • Tvůrčí činnost – couseware – vývojová psychologie
 • UCV tvorba studijních materiálů – vývojová psychologie

Zapojení v projektech:

 • 2011-2012 – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010)

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz