MUDr. Jitka Rumlová

Jitka Rumlová

Vzdělání/ atestace:

 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
 • 2014: Specializovaná způsobilost lékaře v oboru dětská a dorostová psychiatrie
 • 2012: Diplom celoživotního vzdělávání, platný do roku 2017
 • 2005: Specializovaná způsobilost lékaře v oboru psychiatrie
 • 2004: Atestace v oboru dětská psychiatrie
 • 1998: Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 1995: Atestace v oboru psychiatrie 1.stupně, zařazení do oboru pedopsychiatrie květen 1995

Další vzdělávání:

 • 2013: APLA Praha, Sexualita osob s mentální retardací a autismem
 • 2012: APLA Praha, Zvládání agrese u dětí s autismem
 • 2008: APLA Praha, Škála dětského autismu, Diagnostika dětí s PAS
 • 2007,2012: APLA, Praha, Poruchy autistického spektra
 • 1992 až dosud: Leuner metoda (dynamická psychoanalýza)
 • 1995: Erickson hypnóza
 • 1993 - 1995: Rodinná terapie, DPK FN Motol

Pracovní zkušenosti:

 • 2012 až dosud: spolupráce s Občanským sdružením ProCit, z.s., účast na realizaci nácviků sociálních dovedností pro děti s PAS
 • 2005 až dosud: vedoucí lékař, Dětské oddělení a dětská ambulance, Psychiatrická klinika, FN Plzeň, školitel pro pediatry a psychiatry v oboru pedopsychiatrie, vedoucí denního stacionáře ZŠ a MŠ při FN Plzeň
 • 1999-2005: sekundární lékař, Dětské oddělení a ambulance, Psychiatrická klinika FN Plzeň
 • 1992-1999: sekundární lékař, Psychiatrická léčebna Dobřany

Další výzkumná, publikační, pedagogická a přednášková činnost a mediální aktivita

 • školitel pro obor pedopsychiatrie, výuka mediků LF UK v Plzni, účast na sympoziích, konferencích lékařů, přednášková činnost pro odborníky i veřejnost a rodiče

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz