MUDr. Eva Radová

Vzdělání:

  • 1969 ukončení studia na LF UK v Plzni, všeobecné lékařství
  • 2 měsíce Psychiatrická léčebna Dobřany
  • 1969 - 2004 Psychiatrická klinika Plzeň, 1985 - 2003 vedoucí lékařka  dětského psychiatrického oddělení (lůžková část,  ambulance, stacionář)
  • 1993 - 1997 soukromá psychiatrická ordinace
  • 1974 atestace z psychiatrie
  • 1981 atestace z dětské psychiatrie, atestace z psychoterapie

Dlouhodobě psychoterapeutické kurzy, stáže a výcviky:

  • Od r. 2004 psychiatrická ambulance pro děti, dorost a dospělé Poliklinika Denisovo nábřeží, Plzeň, pracoviště Skrétova ul., úvazek 0,6.
  • Více než 10 let přednáší na Pedagogické fakultě ZČU předmět Základy dětské psychiatrie a neurologie

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz