Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Věra Knappová

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI


Publikace:

 • DOVRTĚLOVÁ, L., KAPOUNKOVÁ, K., KNAPPOVÁ, V., KOPŘIVOVÁ, J., STEJSKAL, P., TOMÁŠKOVÁ, I. Metabolický syndrom - mezioborový problém. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, str. 61-82. ISBN 978-80-210-7539-9.
 • KNAPPOVÁ, V. Řešme bolesti zad pohybem. 1.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013, 102 s. ISBN 978-80-261-0245-8.
 • KAVALÍŘOVÁ, G., KNAPPOVÁ, V. Evaluation and Development of Coordination Abilities by Children with Mental Disability. Sport and Quality of Life 2013. 2013, s. 175-182. ISBN 978-80-210-6640-3. Dostupné z: http://conference2013.fsps.muni.cz
 • KNAPPOVÁ, V., KAVALÍŘOVÁ, G. Drums Alive® – bubnování na gymnastických míčích jako prostředek rozvoje koordinace. Studia sportiva. 2013, č. 3, s. 137-146. DOI: ISSN 1802-7679.
 • KNAPPOVÁ, V., VINTERLÍKOVÁ, M. Posouzení a rozvoj koordinačních schopností u dětí se sluchovým postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2013, roč. 4, č. 1, s. 61-66. Dostupné z: http://www.apa.upol.cz/web/images/stories/casopis/08/koordinace_deti.pdf

Pracovní zkušenosti:

 • vedení cvičebních a školících lekcí v oborech: fitness, zdravotní cvičení, lekce zdravého životního stylu, Nordic walking, masáže, cvičení specifických skupin populace (senioři, děti, těhotné, jedinci se zdravotním postižením), školící činnost od roku 2008
 • 2002 – dosud: zaměstnána jako akademický pracovník a odborný asistent na katedře tělesné a sportovní výchovy, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
  • Garant a vyučující předmětů:
  • Sportovní masáž
  • Kurz sportovní masáže
  • Zdravotní tělesná výchova
  • Rekreačně-kondiční programy a fitness
  • Fyziologie
  • Aplikovaná tělesná výchova
  • Základy aplikovaných pohybových aktivit
  • Kondiční kulturistika
  • Aplikované formy gymnastiky
  • Kompenzační cvičení v pohybové prevenci.
 • 2000 – dosud: vedení cvičebních lekcí zdravotní tělesné výchovy ve Středisku zdravotní TV při USK ZČU v Plzni
 • 2010 – dosud: spolupráce s Občanským sdružením ProCit, z.s. - vedení cvičebních lekcí pro děti s PAS, přednášky pro rodiče dětí s PAS

Vzdělání:

 • 2015 kurz Funkční trénink ve fyzioterapii
 • 2002-2011 postgraduální studium, udělen titul Ph.D. - Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor Kinantropologie
 • 2010-2012 trenérská licence „A“ – Kulturistika a fitness, Praha Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
 • 2008 licence: Masér pro sportovní a rekondiční masáže, 2010 kurz: Reflexní masáže
 • 2005 Instruktor fitness a kulturistiky licence „B“ (trenérská škola Tonus, Praha)
 • 2004 Instruktor snowboardingu
 • 1999 Instruktor školního lyžování
 • 1994-1999: vysokoškolské studium, udělen titul Mgr. - Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, učitelství pro SŠ (obor TV-Bi)

Odborné stáže:

 • 2010 Chemnitz – kurz Drums Alive, 3 dny
 • 2013 Erasmus – Malta – jazykový pobyt, 14 dní
 • celostní pohybové a relaxační programy pro všechny věkové kategorie
 • víkendové sportovně-vzdělávací a terapeutické programy pro rodiny dětí a děti s PAS
 • masáže a relaxační terapie pro děti s PAS
 • muzikoterapie – Drums Alive® (drumming – bubnování) pro děti s PAS, ale i pro další jedince
 • zdravotní, kompenzační a relaxační cvičení (Pilates, tai-chi, power-yoga, …)
 • sportovní diagnostika a poradenství v rámci zdravého životního stylu
 • diagnostika a poradenství držení těla a bolestí zad

Další akreditované vzdělávací programy a kurzy:

 • Akreditovaný kurz č.j.: MPSV ČR - A2019/0688-PC/PP “Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem - úvod“ konaný 4. 9. 2020 – 6 vyučovacích hodin – Národní ústav pro autismus, z. ú., lektor PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz