Barbora Jindrová

Barbora Jindrová

Vzdělání:

 • 2017 SZŠ a VOŠZ Plzeň - sociální práce - absolutorium
 • 2014 SZŠ a VOŠZ Plzeň - asistent zubního technika - maturitní zkouška

Praxe

 • ÚMO 2 - Soc. odbor
 • Pečovatelská služba
 • DS Človíček
 • Dětské centrum
 • Domov Sv. Aloise
 • FN Bory – sociální oddělení
 • OSPOD Klatovy
 • Adite pro náhradní rodiny
 • Domov SV. Jiří

Další vzdělávaní a odborné kurzy

 • Akreditovaný kurz č.j.: MSMT- "Základy sebeochrany při individuální práci s klientem" konaný dne 2. 11. 2022, 6 hod - – Středisko vzdělávání NAUTIS, lektor: Mgr. Kateřina Šulcová
 • Kurz celoživotního vzdělávání č.j.: MSMT-15093/2022-4-651 "Zdravotník zotavovacích akcí" – konaný dne 16. 10. 2022 – 16. 11. 2022. 2022, 41 hodin – Západočeská univerzita v Plzni, garant kurzu KTV FPE: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
 • Akreditovaný kurz č.j.: MSMT-21630/2020-4-580 "Volný čas a rozvoj hry u dítěte s poruchami autistického spektra" – konaný 26. – 27. 5. 2022, 16 hodin – Středisko vzdělávání NAUTIS, lektor: Mgr. Petra Jůnová
 • Akreditovaný kurz č.j.:MSMT-15564/2019-1-626 "Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS" – konaný 27. 10. 2021, 6 hodin – Občanské sdružení ProCit, z.s., lektor: Mgr. Věra Knappová
 • Přednáška "Vývojová hra pro děti s PAS" – konaná 25. 10. 2021, 3 hodiny – lektor Linda Cecavová, jediná facilitátorka Son-rise programu v ČR
 • Vzdělávací kurz CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 "Kurz mediálních dovedností" – konaný 26. 5. – 28. 5. 2021, 18 vyučovacích hodin - INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Akreditovaný kurz č.j.: MPSV ČR - A2019/0688-PC/PP “Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem - úvod“ konaný 4. 9. 2020 – 6 vyučovacích hodin – Národní ústav pro autismus, z. ú., lektor PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
 • 2019 konference "Autismus v praxi" – 5. ročník konference NAUTIS "Autismus v praxi" – Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Akreditovaný kurz č.j.: A2018/0057-SP/PC "Úvod do problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese v sociálních službách" – konaný 19. 9. 2018, 8 vyučovacích hodin – Další vzdělávání dospělých Ústí n.L., s. r. o.
 • 2018 konference "Autismus v praxi – 4. ročník kazuistické konference Pestrá diagnóza – nečernobílá řešení" – Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Akreditovaný kurz č.j.: MSMT- 7182/2018-1-327 "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy" konaný 28. 11. 2018 – 8 vyučovacích hodin – Pasparta Publishing, s. r. o., lektor Mgr. Dana Cejpková
 • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce "Vztahy, intimita a sexualita osob s PAS" konaný 26. 3. 2019, 8 hodin – Národní ústav pro autismus, z. ú., lektor PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
 • Akreditovaný kurz č.j.: MSMT-26837/2015-1-731 "Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí" konaný 27. 3. 2018, 8 hodiny – Občanské sdružení ProCit, z.s., lektor: MUDr. Jitka Rumlová a Mgr. Alena Siváková
 • Akreditovaný kurz č.j.: 2015/0873-PC/SP/VP/PP "Rozhovor – nástroj pomoci" konaný 8. a 9. 3. 2018, 16 hodin - MUDr. František Matuška - VaT institut HERMÉS Praha, lektor: MUDr. František Matuška
 • 2017 Seminář "Nácviky dovedností sebesprávy" – Adventor, o.s., lektor: Michal Roškaňuk
 • Akreditovaný kurz č.j.: 2016/0686-PC/SP/VP/PP "Jak hovořit s člověkem v krizi – úvod do problematiky systematického přístupu k poskytování krizové intervence" konaný 26. 9. 2018, 8 hodin - Gaudia Institut s.r.o., lektor: Mgr. Barbora Hrušková
 • 2017 konference "Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference Pestrá diagnóza – nečernobílá řešení" – Národní ústav pro autismus, z.ú.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz