Lenka Bártíková, Dis.

Lenka Říhová

Vzdělání:

 • 2014 – 2017 VOŠ Svatojánská kolej, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – ukončeno státní zkouškou (Dis.)
 • 2009 – 2013 VŠ v Plzni, Bakalářeské studium, Pedagogická fakulta, obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání – nedokončené studium před státní zkouškou
 • 2005 – 2009 SŠ v Plzni, Pedagogické lyceum, Tělesná výchova, ukončeno maturitní zkouškou

Další vzdělání, certifikáty a kurzy:

 • Akreditovaný kurz č.j.: MPSV ČR - A2019/0688-PC/PP “Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem - úvod“ konaný 4. 9. 2020 – 6 vyučovacích hodin – Národní ústav pro autismus, z. ú., lektor PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
 • Lektor zájmových kroužků (pohybová příprava dětí předškolního věku)
 • Certifikát Cvičební jednotka pro děti s PAS
 • Instruktor školního lyžování
 • Kurz masér pro sportovní a rekondiční masáže+osvědčení reflexní terapie
 • Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s PAS

Praxe:

 • 2012-2013: Vedení kroužků pro děti, cvičení rodičů s dětmi, atletická připrava
 • 2014: Učitelka MŠ
 • 2015-2016: Asistent pedagoga+vedoucí ŠD
 • 2015 až dosud: Lektor plavání + asistent při aktivitách ProCit

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

nahoru

procit@autismusprocit.cz