KuPOZ

Odborný program vede: Mgr. Nikola Sikorová, speciální pedagog

Místo konání: Občanské sdružení ProCit, z. s., Smetanovy Sady 114/15, Plzeň

Cena: KuPOZ materiály: 1 099 Kč
Společné sezení: 300 Kč, pro klienty SAS ZDARMA

Náplň: KuPOZ je nápravný program pro rozvoj pozornosti a soustředění, určený dětem od 8 do 12 let. Program nejen zlepšuje soustředění a pozornost, ale i psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Dále napomáhá k odbourání časového stresu a tím k celkovému zlepšení školní práce.
Program trvá 15 lekcí, během kterých je základem spolupráce rodič-dítě, která je pravidelná a zabere 15-20min denně. Jednou za čtrnáct dní pak dochází společně do poradny.

Individuální logopedický kroužek pro děti s PAS

Lektorka kurzu: Bc. Petra Koukolíková, logopedický asistent

Asistence: Lenka Bártíková, DiS.

Místo a čas konání: Občanské sdružení ProCit, z. s., Smetanovy Sady 114/15, Plzeň, čas dle dohody

Kurzovné: 2 500 Kč za 7 lekcí (45 minut + rodičovská skupina)

Náplň kurzu: Logopedický kroužek je určen žákům předškolního až mladšího školního věku. Výuka je vedena hravou formou, bez tlaku na výkon a s respektem k individuálním potřebám a možnostem každého dítěte.

Kurz je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a celkový rozvoj jazykových dovedností a vyjadřovacích schopností dítěte. S dětmi se dále zaměřujeme na trénink hlasové hygieny, správné postavení mluvidel, uvolnění artikulačních orgánů a gymnastiku jazyka. Nedílnou součástí kurzu je i rozvoj hrubé a jemné motoriky, nechybí grafomotorická cvičení a cviky na uvolnění ruky. Zařazována jsou dechová a relaxační cvičení.

Během lekcí jsou využívány nejrůznější pomůcky – např. foukací kuličky, pírka, zrcátka, logopedická razítka, logopedické listy. Pracujeme i s interaktivní tabulí a iPady. S dětmi procvičujeme řečové dovednosti i formou skupinových her a za využití různorodých logopedických pohádek a říkanek.

nahoru

procit@autismusprocit.cz