autismus z pohledu odborníků
multidisciplinární podpora

autismus z pohledu
pečující osoby a rodiny

praktické workshopy zaměřené
na využití edukačních pomůcek

Konference vznikla na základě dvanáctileté zkušenosti a spolupráce
s klienty s poruchami autistického spektra, jejich rodinami a odborníky.
Hlavním cílem konference je umožnit setkání odborníků z teorie i praxe
se zájmem o autismus. Vítáni jsou i rodiče a další pečující osoby.
Během konference dojde ke sdílení informací i praktických doporučení
napříč obory, jichž se toto téma dotýká. V rámci programu budete mít
možnost vyzkoušet si různé pomůcky vhodné pro práci s dětmi
s autismem, navzájem sdílet zkušenosti s péčí o osoby na spektru.

Nad konferencí převzal záštitu
primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký
a děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Irena Vítovcová
předseda organizačního výboru,
komunikace, PR

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
předseda vědeckého výboru

Barbora Jindrová, DiS.
člen organizačního výboru, koordinátor, kontaktní osoba

BcA . MichaelaPaikrtová
člen organizačního výboru, koordinátor, kontaktní osoba

Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.
člen vědeckého výboru, mediátor

Konferenční poplatek 1 400 Kč* (v ceně oběd a občerstvení)
*Rodiče dětí s PAS 1 200 Kč.
22. 11. 2023 9:00 - 17:00 Plzeňský Prazdroj - Secesní sál

program konference

Program ve formátu PDF

Přihláška na konferenci

Elektronická přihláška je ve zkušebním provozu, v případě problémů nám dejte vědět na E-mail procitkurz@autismusprocit.cz

Titul


Jméno


E-mail


Jste rodič dítěte s PAS?
Do tohoto pole můžete připsat i poznámku:
Máte-li zájem zúčastnit se PRAKTICKÝCH WORKSHOPŮ InsGraf s.r.o., zaškrtněte příslušné termíny v následující části formuláře

Termín:
9:00 – 9:45 Speciální vzdělávací potřeby s robotem
     PHOTON
10:00 - 10:45 Společensko emoční kompetence
     s robotem PHOTONEM
11:00 - 11:45 Speciální vzdělávací potřeby
     s robotem PHOTON
14:00 - 14:45 Společensko emoční kompetence
     s robotem PHOTONEM
15:20 - 16:05 Speciální vzdělávací potřeby
     s robotem PHOTON
16:10 - 16:50 Společensko emoční kompetence
    s robotem PHOTONEM
Organizace


Příjmení


Telefonní číslo


Fakturační adresa:


Kontrolní otázka (ochrana proti spamu) - do pole napište, kolik je: 4 krát 4


sponzoři konference