Balíček intenzivní péče

Pod vedením: Mgr. Nikola Sikorová, speciální pedagog

Místo konání: Občanské sdružení ProCit, z. s., Smetanovy Sady 114/15, Plzeň

Cena: 5 000 Kč
10 + 1 bonusová lekce zdarma (možnost platby ve dvou splátkách)

Náplň: Vyšší frekvence individuálních nácviků sociálních dovedností dítěti umožní rychlejší adaptaci na nové prostředí a terapeuta, zároveň se bude intenzivněji pracovat na stanovených cílech.
Možnost průběžné e-mailové konzultace se speciálním pedagogem.

nahoru

procit@autismusprocit.cz