Personální zajištění

Vedení organizace:

Irena Vítovcová, předsedkyně sdružení, statutární zástupce

Mgr. Lenka Vaňačová, speciální pedagog

Členové Rady Občanského sdružení ProCit z.s.:

Irena Vítovcová, předsedkyně
Mgr. Alena Králová, člen
Bc. Miroslav Vítovec, člen

Pracovní tým, lektoři, spolupracující odborníci:

Mgr. Jana Pittnerová, DiS., pracovník v soc. službách, asistence dětí s PAS
Bc. Petra Koukolíková, Bc. Petra Koukolíková, asistent pedagoga, lektor volnočasových aktivit
Mgr. Věra Knappová Ph.D., asistent pedagoga, lektor volnočasových aktivit a vzdělávací akce
Filip Řežábek, asistent pedagoga, lektor volnočasových aktivit
MUDr. Jitka Rumlová, lektor (vzdělávací akce), diagnostika PAS
Mgr. et Mgr. Iveta Týblová, klinický psycholog, diagnostika PAS
MUDr. Eva Radová, dětský psychiatr
Mgr. Kateřina Šámalová, individuální a párová terapie pro dospělé
Ing. Andrea Šapovalová, administrativní pracovník, zpracování dotací
Mgr. Matouš Křiváček, pedagog, muzikoterapeut
Lenka Bártíková, DiS., asistent pedagoga, lektor volnočasových aktivit
Kristýna Záhoříková, lektor - plavání, volnočasové aktivity
Michaela Paikrtová, MgA., asistent volnočasových aktivit
Markéta Sonntagová, asistent volnočasových aktivit
Mgr. Alena Králová, advokátka
Ing. Hana Švejdová, účetní, daňový a ekonomický servis

Bc. Miroslav Vítovec, technická a PC podpora
Nicole Dejmková, grafické zpracování informačních a propagačních materiálů

Pracovníci v sociálních službách, asistenti dětí s PAS:

Barbora Jindrová, DiS., sociální pracovnice
Anna Korděnková
Hana Pittnerová

Externí spolupráce:

Ing. Tomáš Kotora - ředitel plaveckého areálu, Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň o.s.
Mgr. Markéta Formanová – vedoucí Muzea loutek
DANQUA reality s.r.o – ředitelka Jana Danqua
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, z.ú. (NAUTIS)
Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta - katedra TV
Speciální olympiády - "Zdravé společenství" - sportovní klub Spirála

Dobrovolníci:

Mgr. Evžen Korděnko
Ing. Lenka Čechmanová
Lenka Staňková
Mgr. Michaela Voltrová
MUDr. Gabriela Friedrichová
Valerie Prokopová
David Uhlík

Děkujeme všem dobrovolníkům a externím spolupracovníkům za nezbytnou podporu a pomoc při zajištění chodu sdružení!

tým sdružení ProCit

WEB
RUN FOR PROCIT

nahoru

procit@autismusprocit.cz