ProCit - Občanské sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

novinky

Ženou regionu pro Plzeňský kraj se dne 18. října 2018 stala předsedkyně, ředitelka Občanského sdružení ProCit Irena Vítovcová. Anketa se koná pod záštitou Asociace krajů České republiky a Senátu Parlamentu ČR. Žena regionu 2018 - 1 Žena regionu 2018 - 2 Žena regionu 2018 - 3
Prodej triček ProCit
leták akreditované kurzy ProCit

Bližší informace ke kurzům na webu www.autismusprocit.cz v sekci Vzdělávání

Informace ve formátu PDF

KURZ PLAVÁNÍ PRO DĚTI S PAS
I. pololetí září 2019 - leden 2020

KURZOVNÉ: 2100 Kč (4 x měsíčně - 45 minut) + 900 Kč (sourozenec)

KURZOVNÉ JE NEZBYTNÉ UHRADIT DO 31. 8. 2019,
na bankovní účet ProCit: 6130061001/5500

TERMÍN: Čtvrtek od 18:45 - 19:30

MÍSTO KONÁNÍ: Bazén Slovany, Plavecký areál města Plzně, Náměstí Gen. Píky 42, Plzeň

Lekce vede Mgr. Petra Koukolíková a Kristýna Záhoříková

Těšíme se na Vaši účast. Tým ProCit!

Informace ve formátu PDF

Loga ProCit, ZČU a Plaveckého klubu Savia VŠ

KURZ CVIČENÍ PRO DĚTI S PAS
I. pololetí září 2019 - leden 2020

KURZOVNÉ: 1 500 Kč (2 x měsíčně - 60 minut) + 900 Kč (sourozenec)

KURZOVNÉ JE NEZBYTNÉ UHRADIT DO 31. 8. 2019,
na bankovní účet ProCit: 6130061001/5500

TERMÍN: 2. a 4. pátek v měsíci od 16:00

MÍSTO KONÁNÍ: Tělocvična KTV, Pedagogická fakulta, Klatovská 51, Plzeň

Lekce vede Mgr. Petra Koukolíková a Filip Řežábek

Těšíme se na Vaši účast. Tým ProCit!

Informace ve formátu PDF

logo ProCit logo ZČU

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S PAS

Skupina max. 6 dětí.

KURZOVNÉ: 1500,- Kč

TERMÍN: září 2019 - leden 2020

Kroužek vede logopedický asistent a pedagogický pracovník Mgr. Petra Koukolíková

7 lekcí - (45 minut) + rodičovská schůzka

Přihlašte se na e-mail: procitsoc@centrum.cz

KURZOVNÉ JE NEZBYTNÉ UHRADIT DO 31. 8. 2019,
na bankovní účet ProCit: 6130061001/5500

Informace ve formátu PDF

NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Skupinové nácviky sociálních dovedností pro děti s PAS

CENA A TERMÍN: 1500,- Kč, září 2019 - leden 2020

ÚVODNÍ RODIČOVSKÁ SKUPINA
Mgr. Alena Siváková, speciální pedagog

5 LEKCÍ NÁCVIKŮ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, MUZIKOTERAPIE
Mgr. Alena Siváková, Filip Řežábek, Mgr. Radek Harvánek

ZÁVĚREČNÁ RODIČOVSKÁ SKUPINA
Mgr. Alena Siváková, speciální pedagog

BONUSOVÁ LEKCE - VÝLET
Mgr. Alena Siváková, Filip Řežábek

Přihlašte se na e-mail: procitsoc@centrum.cz

KURZOVNÉ JE NEZBYTNÉ UHRADIT DO 31. 8. 2019,
na bankovní účet ProCit: 6130061001/5500

Informace ve formátu PDF

Od ledna 2015 nás najdete na nové adrese:
Smetanovy sady 114/ 15, 301 00 Plzeň

Mapa umístění Procit

Informační leták o novinkách v ProCit ve formátu PDF

Nabízíme:

PORADENSTVÍ, DIAGNOSTIKU, TERAPIE:

poradenská a speciálně pedagogické péče

 • speciálně pedagogická diagnostika
 • vypracování edukačního plánu, spolupráce při sestavení IVP
 • práce s problémovým chováním
 • práce se systémy AAK, denními režimy, procesuálními schématy
 • nácviky sebeobsluhy a samostatnosti
 • nácviky pracovního chování
 • nácviky sociálních dovedností

komplexní diagnostika poruch autistického spektra (PAS)

 • realizujeme ve spolupráci s dětským psychiatrem,
  MUDr. Jitkou Rumlovou

terapeutická a vzdělávací péče

 • canisterapie, fyzioterapie
 • práce s pískem
 • nedirektivní terapie hrou
 • přednášky, semináře
 • nácviky sociálních dovedností, individuální, skupinové

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 • pravidelné zážitkové programy pro celé rodiny dětí s PAS
 • víkendové pobyty pro rodiny dětí s PAS
 • aktivity vedené odbornými lektory, organizované ve spolupráci se ZČU Plzeň: plavání pro děti s PAS, cvičení pro děti s PAS, zaměřené na rozvoj motorických dovedností u dětí s PAS

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně - terapeutické činnosti
 • prostředkování sociálních kontaktů
 • spolupráce s dalšími institucemi a odborníky

DANQUA reality s.r.o. podporuje Občanské sdružení ProCit, z.s.

logo Danqua

na jeho cestě k vybudování školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s autismem.

Z každého zrealizovaného obchodu v součinnosti s ProCitem věnujeme 15% z naší provize na konto Veřejné sbírky pro ProCit: 6130061327/5500.

Prodejte nebo najděte nemovitosti s námi a podpořme tak společně dobrou věc :o)
K 31. 08. 2014 jsme celkem věnovali 20.925,-Kč.

www.danqua.cz
www.facebook.com/danqua.reality

Darovací list pro Procit od r. k. Danqua

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Občanského sdružení ProCit zahájena
dne 1. 10. 2012

Krajský úřad plzeňského kraje pod. č.j. VVŽÚ/7573/12 schválil konání veřejné sbírky formou pokladniček a poukázáním finančních darů na účet Občanského sdružení ProCit.

Sbírkový účet: 6130061327/5500

Účet je veden u Raiffeisenbank a.s. se sídlem Americká 1139/1, Plzeň 301 00

Peněžité prostředky získané sbírkou využijeme na realizaci vzdělávacích a sportovně - relaxačních pobytů pro rodiny s dětmi s PAS a jejich sourozence.

Vaše podpora pomáhá zkvalitnit život lidem s autismem. Děkujeme.

Leták ke sbírce ve formátu PDF
Informace o sbírce ve formátu PDF

Výhody členství:

 • pravidelné informování o aktivitách ProCit, zasílání programu, výroční zprávy
 • přednostní rezervace na pořádané akce
 • vstup na pořádané akce zdarma nebo za snížený poplatek oddílu ZČU
 • plavání pod odborným vedením v bazénu na Slovanech 4xměsíčně
 • cvičení pod odborným vedením v tělocvičně ZČU Plzeň 2x měsíčně
 • možnost individuální canisterapie pod odborným vedením
 • možnost zapůjčení odborné literatury z knihovny ProCit
 • možnost návštěvy Muzea loutek zdarma
 • možnost návštěvy ZOO a BZ zdarma

Číslo účtu pro zaslání členského příspěvku: 6130061001/5500

Seznam aktivit Občanského sdružení ProCit :

Aktivity jsou určené pro členy ProCit a jejich přátele

 • Půjčování odborné literatury
 • Cvičení zaměřené na rozvoj motorických dovedností u dětí s PAS
 • Plavání pro děti s PAS
 • Speciálně pedagogické konzultace
 • Nácviky soc. dovedností
 • Besedy se speciálním pedagogem
 • Zážitkové a volnočasové programy
 • Zážitkové víkendy pro rodiny s dětmi s PAS
 • Canisterapie
 • Speciální olympiáda, tréninky oddíl Spirála
 • Akreditované kurzy
 • Logopedický kroužek
 • RUN for ProCit - rodinný běh
 • Benefiční koncerty, výstavy obrázků dětí s PAS

Termíny jednotlivých aktivit najdete každý měsíc na našem webu: www.autismusprocit.cz

Těšíme se na Vaši další přízeň, Tým ProCit!


podporují nás

logo Ministerstvo práce a sociálních věcí logo Plzeňský kraj logo Sportovní Plzeň logo město Plzeň logo pomáhající Plzeň logo OSS logo Jump Arena Plzeň logo Ice Arena Plzeň logo restaurace Pod Radyní logo Nadace 700 let města Plzně logo Nadace ČEZ logo Pomáhající Plzeň logo ÚMO Plzeň 3 logo ÚMO Plzeň 1 logo Nadace Agrofert logo Tesco - pomáháme logo Nadace Vodafone logo SUPTel logo advokátní kancelář Alena Králová logo Danqua logo rotary Club Plzeň Beseda logo VIZE 97 logo Výbor dobré vůle logo Skřivánek logo MDL Expo logo Aqua Therm logo AVE logo Tork logo Euroverlag logo Lego logo Kooperativa logo bazén Slovany

mají nás rádi

logo Veterina Kleisslova logo High Security logo Agátin svět logo Západočeská univerzita logo Panasonic logo Drůbežářský závod Klatovy logo Fitness Galerie logo Rašelina Fišer logo RDC Totem logo Muzeum strašidel logo Muzeum loutek logo ZOO Plzeň logo webu SportCentral
Kontakt: procit@centrum.cz