ProCit - Občanské sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

novinky

Realizujeme ve spolupráci s MO Plzeň 1 projekt:

Vzdělávací semináře pro pedagogy, žáky a sociální pracovníky na téma: "Integrace žáka s poruchou autistického spektra (PAS) v běžné základní škole" realizované v základních školách na území MO Plzeň 1

Termín realizace: únor – prosinec 2016

ART WITH AUTISM

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
9. 6. - 1. 7. 2016
Vernisáž 8. 6. 2016 v 17.00

Po - Pá: 8 - 19, So: 9 - 12, přízemí

Loga partnerů výstavy Art With Autism - Překladatelská agentura Skřivánek, Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň, Městský obvod Plzeň 1, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, sdružení Totem, Plzeňský kraj, Galerie Bílé nároží, český rozhlas Plzeň, Západočeská univerzita

Podrobné informace o výstavě ve formátu PDF
Pozvánka na výstavu ve formátu PDF
Plakát k výstavě ve formátu JPG

PRÁZDNINY S PROCITEM!

Kde: prostory Občanského sdružení ProCit, z.s
Adresa: Smetanovy sady 114/15, 301 00 Plzeň
Termín 1: 11. 7. - 15. 7. 2016
Termín 2: 15. 8. - 19. 8. 2016
Čas: 8:00 – 16:00

Připraven je bohatý program, který zahrnuje jak zájmové aktivity, tak programy, které jsou zacílené na rozvoj sociálních dovedností.

 • Součástí aktivit bude například barvení triček, návštěva ZOO Plzeň
 • Dětem se během celého dne bude věnovat pedagog, speciální pedagog a řada asistentů
 • V případě zájmu Vám zašleme podrobnější informace procitsoc@centrum.cz

logo partnera ÚMO Plzeň 1 informace ve formátu PDF

AKREDITOVANÉ KURZY

Nabízíme akreditované jednodenní kurzy Č.j.: MSMT- 26837/2015-1-731

Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí

lektoři: MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr
Mgr. Alena Siváková, spec. pedagog

Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS

lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Bližší informace ke kurzům na webu www.autismusprocit.cz

Informace ve formátu PDF

KURZ PLAVÁNÍ PRO DĚTI S "PAS"

II. pololetí únor - červen 2016

KURZOVNÉ ČINÍ: 1 400 Kč
(2 x do měsíce 45 minut)
+ 700 Kč (sourozenec)

KURZOVNÉ JE NEZBYTNÉ UHRADIT DO KONCE LEDNA 2016, na bankovní účet ProCit: 6130061001/5500

TERMÍN: Čtvrtek od 19:05 (lichý týden: začátečníci, sudý týden: pokročilí)

MÍSTO KONÁNÍ: Bazén Slovany, Plavecký areál města Plzně,
Náměstí Gen. Píky 42, Plzeň

Těšíme se na Vaši Účast. Tým o. s. Procit

Informace ve formátu PDF

Loga ProCit, ZČU a Plaveckého klubu Savia VŠ

KURZ CVIČENÍ PRO DĚTI S "PAS"

II. pololetí únor - červen 2016

KURZOVNÉ ČINÍ: 1 000 Kč
(2 x do měsíce 60 minut)
+ 500 Kč (sourozenec)

KURZOVNÉ JE NEZBYTNÉ UHRADIT DO KONCE LEDNA 2016, na bankovní účet ProCit: 6130061001/5500

TERMÍN: 2. a 4. pátek v měsíci od 16:00

MÍSTO KONÁNÍ: Tělocvična KTV, Pedagogická fakulta,
Klatovská 51, Plzeň

Těšíme se na Vaši Účast. Tým o. s. Procit

Informace ve formátu PDF

logo ProCit logo ZČU

Od ledna 2015 nás najdete na nové adrese:
Smetanovy sady 114/ 15, 301 00 Plzeň

Mapa umístění Procit

Informační leták o novinkách v ProCit ve formátu PDF

Nabízíme:

PORADENSTVÍ, DIAGNOSTIKU, TERAPIE:

poradenská a speciálně pedagogické péče

 • speciálně pedagogická diagnostika
 • vypracování edukačního plánu, spolupráce při sestavení IVP
 • práce s problémovým chováním
 • práce se systémy AAK, denními režimy, procesuálními schématy
 • nácviky sebeobsluhy a samostatnosti
 • nácviky pracovního chování
 • nácviky sociálních dovedností

komplexní diagnostika poruch autistického spektra (PAS)

 • realizujeme ve spolupráci s dětským psychiatrem,
  MUDr. Jitkou Rumlovou

terapeutická a vzdělávací péče

 • canisterapie, fyzioterapie
 • práce s pískem
 • nedirektivní terapie hrou
 • přednášky, semináře
 • nácviky sociálních dovedností, individuální, skupinové

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 • pravidelné zážitkové programy pro celé rodiny dětí s PAS
 • víkendové pobyty pro rodiny dětí s PAS
 • aktivity vedené odbornými lektory, organizované ve spolupráci se ZČU Plzeň: plavání pro děti s PAS, cvičení pro děti s PAS, zaměřené na rozvoj motorických dovedností u dětí s PAS

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně - terapeutické činnosti
 • prostředkování sociálních kontaktů
 • spolupráce s dalšími institucemi a odborníky

DANQUA reality s.r.o. podporuje Občanské sdružení ProCit, z.s.

logo Danqua

na jeho cestě k vybudování školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s autismem.

Z každého zrealizovaného obchodu v součinnosti s ProCitem věnujeme 15% z naší provize na konto Veřejné sbírky pro ProCit: 6130061327/5500.

Prodejte nebo najděte nemovitosti s námi a podpořme tak společně dobrou věc :o)
K 31. 08. 2014 jsme celkem věnovali 20.925,-Kč.

www.danqua.cz
www.facebook.com/danqua.reality

Darovací list pro Procit od r. k. Danqua

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Občanského sdružení ProCit zahájena
dne 1. 10. 2012

Krajský úřad plzeňského kraje pod. č.j. VVŽÚ/7573/12 schválil konání veřejné sbírky formou pokladniček a poukázáním finančních darů na účet Občanského sdružení ProCit.

Sbírkový účet: 6130061327/5500

Účet je veden u Raiffeisenbank a.s. se sídlem Americká 1139/1, Plzeň 301 00

Peněžité prostředky získané sbírkou využijeme na realizaci vzdělávacích a sportovně - relaxačních pobytů pro rodiny s dětmi s PAS a jejich sourozence.

Vaše podpora pomáhá zkvalitnit život lidem s autismem. Děkujeme.

Leták ke sbírce ve formátu PDF
Informace o sbírce ve formátu PDF

Výhody členství:

 • pravidelné informování o aktivitách ProCit, zasílání programu, výroční zprávy
 • přednostní rezervace na pořádané akce
 • vstup na pořádané akce zdarma nebo za snížený poplatek oddílu ZČU
 • plavání pod odborným vedením v bazénu na Slovanech 4xměsíčně
 • cvičení pod odborným vedením v tělocvičně ZČU Plzeň 2x měsíčně
 • možnost individuální canisterapie pod odborným vedením
 • možnost zapůjčení odborné literatury z knihovny ProCit
 • možnost návštěvy Muzea loutek zdarma
 • možnost návštěvy ZOO a BZ zdarma

Číslo účtu pro zaslání členského příspěvku: 6130061001/5500

Seznam aktivit Občanského sdružení ProCit :

Aktivity jsou určené pro členy ProCit a jejich přátele

 • Canisterapie
 • Půjčování odborné literatury
 • Cvičení zaměřené na rozvoj motorických dovedností u dětí s PAS (od 3 let)
 • Plavání pro děti s PAS (od 3 let)
 • Speciálně pedagogické konzultace
 • Kazuistická setkání
 • Nácviky soc. dovedností
 • Besedy se speciálním pedagogem
 • Zážitkové a volnočasové programy (např. sportovní dny, maškarní rej)
 • Zážitkové víkendy pro rodiny s dětmi s PAS

Termíny jednotlivých aktivit najdete každý měsíc na našem webu: www.autismusprocit.cz

Těšíme se na Vaši další přízeň, Tým ProCit!


podporují nás

logo Ministerstvo práce a sociálních věcí logo Plzeňský kraj logo město Plzeň logo OSS logo ÚMO Plzeň 3 logo ÚMO Plzeň 1 logo Nadace vodafone logo SUPTel logo advokátní kancelář Alena Králová logo Danqua logo rotary Club Plzeň Beseda logo VIZE 97 logo Výbor dobré vůle logo Skřivánek logo AVE logo Tork logo Euroverlag logo Lego logo Kooperativa logo bazén Slovany

mají nás rádi

logo Západočeská univerzita logo Panasonic logo Fitness Galerie logo Rašelina Fišer logo RDC Totem logo Muzeum strašidel logo Muzeum loutek logo ZOO Plzeň
Kontakt: procit@centrum.cz